top of page
Chart & Stethoscope

Konsultacje laryngologiczne online

Łukasz J. Bartkowiak - specjalista laryngolog

Nr prawa wykonywania zawodu 2007863

Home: Witaj
Biurko z Stetoskop
Nurse Taking Notes
Lekarz i pacjenta

WYSTAWIANIE-PRZEDŁUŻANIE 
E-RECEPT.
dotyczy pacjentów wcześniej konsultowanych.
.
 

POTWIERDZONE ZAUFANIE PACJENTÓW.
1800 POZYTYWNYCH OPINII NA ZNANYLEKARZ.PL
 

PRZEDŁUŻENIE RECEPT 50 zł*
INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ 100 zł*


 

*Dotyczy wyłącznie pacjentów wcześniej konsultowanych w Gabinecie.

Stetoskop na Cardiogram

Formularz przedłużenia recepty - dotyczy wyłączenie pacjentów wcześniej badanych w gabinecie gdzie zostały wystawione leki wymagające przewlekłego stosowania.  

Dziękujemy! SMS z kodem E-recepty po weryfikacji przez lekarza zostanie wysłany na podany Państwa telefon kontaktowy podany w trakcie wizyty.

Formularz interpretacji wyników badań.

                                Na Państwa e-mail zostanie wysłana informacja zwrotna w jaki sposób wysłać wyniki badań.

Lekarz Sprawdzanie formularza

Regulamin

Konsultacje Laryngologiczne Online przeznaczone są dla pacjentów pełnoletnich. Aby korzystać z Konsultacji Laryngologicznych Online należy zaakceptować Regulamin oraz dokładnie wypełnić formularz zgłoszenia. W trakcie rozmowy lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie otrzymanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL. W przypadku konieczności wypisania e-recepty lekarz zweryfikuje pacjentka w systemie eWUŚ. W przypadki braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia lekarz wypisze e-receptę z odpłatnością 100%. Jeśli stan zdrowia pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga lekarz ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty tradycyjnej, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

Korzystanie z Konsultacji Laryngologicznych Online przez pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, że informacje i wypowiedzi  przez niego udzielone zostaną umieszone w jego dokumentacji medycznej.

Cennik dotyczy jednorazowej konsultacji online. Po zakończeniu konsultacji pacjent otrzyma link do płatności internetowych.

Opcja Formularza wystawienia recepty oraz interpretacji zleconych badań medycznych dotyczy WYŁĄCZNIE pacjentów już wcześniej konsultowanych przez lekarza wymagających stosowania leków w sposób ciągły lub sezonowy. Zasadność i wskazanie do leczenia zostanie zweryfikowana każdorazowo przez lekarza, który ma prawo odmówić wystawienia recepty. Aby skorzystać z formularza wypisania recepty oraz interpretacji należy zaakceptować Regulamin oraz dokładnie wypełnić formularz. Koszt zgodny z cennikiem. Pacjent otrzyma link do płatności internetowych.

Konsultacje Laryngologiczne Online działają w oparciu o Art. 42 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty: „Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności”.

RODO

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Bartkowiak z siedzibą przy ul. Międzychodzka 7C.108, 61-066 Poznań w celach związanych z działalnością Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Bartkowiak. Oświadczam, iż posiadam wiedzę o przysługującym mi prawie do kontrolowania oraz przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania oraz usunięcia tych danych. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji związanych z moją konsultacją drogą elektroniczną za pośrednictwem sms oraz email.

bottom of page