Chart & Stethoscope

Konsultacje laryngologiczne online

Łukasz J. Bartkowiak - specjalista laryngolog

Nr prawa wykonywania zawodu 2007863

 
Biurko z Stetoskop
Nurse Taking Notes
Lekarz i pacjenta

we współpracy z portalem znanylekarz.pl

WYSTAWIANIE/PRZEDŁUŻANIE 

E-RECEPT.

E-ZWOLNIEŃ.

INTERPRETACJA BADAŃ.

dotyczy pacjentów wcześniej konsultowanych.

POTWIERDZONE ZAUFANIE PACJENTÓW.
1388 POZYTYWNYCH OPINII NA ZNANYLEKARZ.PL

pacjent w centrum uwagi

Cennik

PRZEDŁUŻENIE RECEPT 50 zł*
INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ 100 zł*

 

*Dotyczy Pacjentów wcześniej konsultowanych.

KONSULTACJA LARYNGOLOGICZNA ONLINE 150 zł*

*Obejmuje konsultację laryngologiczną online poprzez portal znanylekarz.pl 
W razie konieczności wystawienie e-recepty, e-zwolnienia.

Biurko z Stetoskop

Konsultacje online - proszę wybrać z kalendarza dogodny termin.

nastąpi przekierowanie do portalu znanylekarz.pl który zajmuje się obsługą wizyt online.

Stetoskop na Cardiogram

Konsultacja mailowa z interpretacją badań:
-wynik wymazu
-wyników badań słuchu

-badanie tomografii komputerowej

-inne zalecone badani:

1. Zgodnie z informacją na wizycie istnieje możliwość oceny mailowej zaleconych badań.

2. Koszt wynosi 100 zł - płatność poprzez bankowość internetową - link zostanie dołączona do maila zwrotnego od lekarza.

3. Wyniki proszę wysłać na email: wyniki@orl24.pl

4. Temat maila powinien zawierać: imię i nazwisko oraz datę ostatniej wizyty.

5. Wyniki dla bezpieczeństwa powinny być zaszyfrowane - rekomendowane hasło to PESEL pacjenta.

 

W przypadku wysyłki większych plików lub kilku plików badań rekomendowane jest spakowanie plików razem do jednego  pliku zip lub rar.

W przypadku zawartości płyty CD z badaniem tomografii komputerowej proszę zgrać zawartość płyty orz spakować do pliku zip lub rar.

Następnie proszę wejść na stronę: www.wetransfer.com oraz proszę postępować zgodnie informacjami tam zawartymi.

Można także wysłać poprzez inne dyski wirtualne np: google

Adres mailowy odbiorcy: wyniki@orl24.pl

Lekarz Sprawdzanie formularza

Formularz wystawienia recepty - TYLKO pacjenci wcześniej konsultowani.

Dane pacjenta:

Dziękujemy! SMS z kodem E-recepty zostanie wysłany na podany Państwa telefon jak najszybciej.

Regulamin

Konsultacje Laryngologiczne Online przeznaczone są dla pacjentów pełnoletnich. Aby korzystać z Konsultacji Laryngologicznych Online należy zaakceptować Regulamin oraz dokładnie wypełnić formularz zgłoszenia. W trakcie rozmowy lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie otrzymanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL. W przypadku konieczności wypisania e-recepty lekarz zweryfikuje pacjentka w systemie eWUŚ. W przypadki braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia lekarz wypisze e-receptę z odpłatnością 100%. Jeśli stan zdrowia pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga lekarz ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty tradycyjnej, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

Korzystanie z Konsultacji Laryngologicznych Online przez pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, że informacje i wypowiedzi  przez niego udzielone zostaną umieszone w jego dokumentacji medycznej.

Cennik dotyczy jednorazowej konsultacji online. Po zakończeniu konsultacji pacjent otrzyma link do płatności internetowych.

Opcja Formularza wystawienia recepty oraz interpretacji zleconych badań medycznych dotyczy WYŁĄCZNIE pacjentów już wcześniej konsultowanych przez lekarza wymagających stosowania leków w sposób ciągły lub sezonowy. Aby skorzystać z formularza wypisania recepty należy zaakceptować Regulamin oraz dokładnie wypełnić formularz. Koszt zgodny z cennikiem. Pacjent otrzyma link do płatności internetowych.

Konsultacje Laryngologiczne Online działają w oparciu o Art. 42 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty: „Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności”.

RODO

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Bartkowiak z siedzibą przy ul. Mogileńska 8/4, 61-052 Poznań w celach związanych z działalnością Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Bartkowiak. Oświadczam, iż posiadam wiedzę o przysługującym mi prawie do kontrolowania oraz przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania oraz usunięcia tych danych. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji związanych z moją konsultacją drogą elektroniczną za pośrednictwem sms oraz email.